Garanti

Denna garanti gäller samtliga solskydd

 • Garantin gäller tre år mot fabrikationsfel, från leveransdatum under förutsättning att varan är till fullo betald
 • Garantin gäller bristfälligheter i material och/eller tillverkning.
 • Köparen ansvarar för kostnader och risker i samband med retur av felaktiga delar enligt Returer
 • Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka, oriktig montering eller normalt slitage.
 • Felaktigt utförda elektriska installationer och eventuella följdskador ansvarar inte säljaren för.
 • Garantin gäller inte för yttre åverkan eller om kunden misskött produkten.
 • Garantin täcker inte kostnader för frakt eller uppkomna följdkostnader.
 • Vissa rullgardinsvävar kan ha en benägenhet att böja sig i ytterkanterna, så kallad "kupning" och är ett fenomen som kommer från vävrullen och är inte reklamerbart.
 • Vid reklamation skall orderbekräftelse/kvitto alltid uppvisas.
 • Avseende garanti på vävar så följer Omnia Blinds AB leverantörernas riktlinjer

Följande garanti gäller för Omnia Go

 • Ett års garanti mot fabrikationsfel, från leveransdatum
 • Garantin gäller bristfälligheter i material och/eller tillverkning
 • Köparen ansvarar för kostnader och risker i samband med retur av felaktiga produkter
 • Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka, oriktig montering eller normalt slitage
 • Felaktigt utförda elektriska installationer och eventuella följdskador ansvarar inte säljaren för
 • Garantin gäller inte för yttre åverkan eller om kunden misskött produkten
 • Garantin täcker inte kostnader för frakt eller uppkomna följdkostnader
 • Vid reklamation skall orderbekräftelse/kvitto alltid uppvisas
 • 30 dagars öppet köp/test gäller en styck Omnia Go motor, vid köp av flertalet öppna endast en förpackning/enhet för testperiod
 • 30 dagars öppet köp/test gäller ej om flertalet produkter testats